Chương trình giáo dục bậc Tiểu học tại Alpha Schools giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản về Tri thức – Nghệ thuật - Thể chất - Lối sống – Kĩ năng và lấy đó làm kim chỉ nam để xây dựng tinh thần tự chủ và đam mê cho học sinh

 

  • Triển khai song song hai chương trình Liberal định hướng chuẩn Mỹ (Common Core State Standards - CCSS) và chương trình Scholar định hướng chuẩn Anh (Cambridge).
  • Chương trình dạy học đặc thù: SEL, Mỹ thuật, Âm nhạc, thể chất, Giáo dục lối sống.
  • Môn Toán học: Phát triển tư duy cho học sinh và bước đầu phát triển cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học để giải quyết các tình huống thực tiễn.
  • Môn Tiếng Việt: Xây dựng theo chủ đề, bồi đắp nuôi dưỡng các giá trị và phát triển trí tưởng tượng và năng lực sáng tạo cho học sinh.
  • Triển khai các chương trình trải nghiệm đa dạng, trong đó ít nhất 3 hoạt động trải nghiệm bên ngoài trường học trong năm học cho mỗi khối.

NHỮNG ĐIỂM MẠNH ALPHA TRANG BỊ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC