Được thành lập từ năm 2013, Alpha Schools là tổ chức giáo dục tiên phong với mô hình giáo dục khai phóng, giúp học sinh luôn hứng thú trong học tập, khám phá và phát huy thế mạnh của bản thân, tìm ra đam mê để xây dựng ước mơ của mình.

Sứ mệnh

Cung cấp mô hình giáo dục hướng năng lực cá nhân để tạo nên những thế hệ học sinh hạnh phúc, dẫn đầu trong kỉ nguyên số

Tầm nhìn

Trường học hàng đầu về trải nghiệm

Giáo dục hướng năng lực cá nhân

Chương trình định hướng chuẩn quốc tế

6 giá trị cốt lõi

Với khát vọng xây dựng một môi trường giáo dục toàn diện, xuất phát từ nền tảng giá trị sống cốt lõi cùng với chương trình và phương pháp dạy học hướng năng lực cá nhân phù hợp với từng học sinh, Alpha School lựa chọn 6 GIÁ TRỊ CỐT LÕI áp dụng xuyên suốt trong từng hoạt động của mỗi con người Alpha:

Yêu thương (Love)

Mỗi cá nhân luôn thống nhất trong suy nghĩ, lời nói, việc làm, vừa đảm bảo các nhiệm vụ của mình vừa làm việc nhóm hiệu quả, góp phần vào sự thành công và phát triển của tập thể.

  • Mỗi cá nhân luôn thống nhất trong suy nghĩ, lời nói, việc làm, vừa đảm bảo các nhiệm vụ của mình vừa làm việc nhóm hiệu quả, góp phần vào sự thành công và phát triển của tập thể.

Tôn trọng (Respect)

Trách nhiệm (Accountability)

Mỗi cá nhân luôn thống nhất trong suy nghĩ, lời nói, việc làm, vừa đảm bảo các nhiệm vụ của mình vừa làm việc nhóm hiệu quả, góp phần vào sự thành công và phát triển của tập thể.

  • Each individual consistently aligns their thoughts, words, and actions, ensuring the fulfillment of their own responsibilities while effectively collaborating with the team, contributing to the success and development of the collective.

Thích ứng (Adaptability)

Sáng tạo (Creativity)

Đam mê (Passion)