Nhà trường xin kính gửi Quý phụ huynh biểu phí và chính sách ưu đãi năm học 2024 - 2025.

BIỂU PHÍ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH NĂM HỌC 2024-2025

Quý phụ huynh xem biểu phí và chính sách ưu đãi năm học 2024 - 2025: Tại đây